Covid-19 desatero Gym

Vážení členové klubu,

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel v tyto době :

1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.

2. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

3. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.

4. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

5. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.

6. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.

9. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

10. Vstup do Gymu je na vlastní odpovědnost.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš.

Jsme vám plně k dispozici.

SK Gym HumpolecPROVOZOVATEL