Rezervace

Jak zaplatit za objednanou lekci

Od Srpna rozšiřujeme rezervační systém o další možnosti placení za rezervace. Do této doby jste byli zvyklí vytvářet rezervace po přihlášení. Nyní můžete využít několik metod pro objednání:

Rezervace přes kredity

Klient se zaregistruje, dobije si kredit a následně tento kredit může čerpat.

Je zde také volba, zda aktivovat kredit na první hodinu. Některá zařízení tento kredit dávají jako bonus jiná ho inkasují při příchodu klienta na objednanou hodinu. Tímto kreditem urychlíte objednání první lekce a klient tak nemusí čekat, než platba proběhne a vy mu aktivujete kredity. Tento kredit na první hodinu můžete aktivovat a nemusíte. Důležité je také nastavit správné číslo účtu, kam mají klienti posílat peníze.

V administraci RS potom vidíte - Nový klient: ANO to znamená že klient dostal bonusový kredit a je potřeba se s klientem domluvit jak ho zaplatí, Nový klient: NE toto znamená že administrátor již dobíjel klientovi kredit.

Počet rezervací je omezen do výše klientova kreditu.


Rezervace přes adresu

Klient se nemusí registrovat a může si ihned vytvořit rezervaci. Výhoda spočívá v tom, že klient nemusí mít na účtu žádné kredity a může si vytvořit rezervaci. Nevýhoda je že klient si může objednat aniž zaplatí. To ho nenutí k tomu aby se objednané lekce zúčastnil.

Klient, který si takto objedná lekci, bude uložen do systému, část Klienti.

V nastavení můžete omezit počet budoucích rezervací přes tuto metodu.


Rezervace přes Multisport kartu

Pro správné fungování musíte mít nastaveno několik věcí:

  1. Musíte tuto metodu podporovat.
  2. Klient musí mít MS kartu.
  3. Zákazník musí mýt správně vyplněnou MS kartu (plovoucí menu - klenti). Číslo MS karty může klient vyplnit při registraci a následně editovat v Zákaznické zóně.
  4. Pří vytváření rezervace, klient vyplní správné (12-místné) číslo uvedené na zadní straně karty. Každé číslo se ověřuje v databázi jestli je aktivní, pokud není nebo je špatně zadané, rezervace se neprovede.

Podrobnosti nejdete v nápovědě jak vytvořit rezervaci přes MS kartu

Jakmile klient dorazí na hodinu, je důležité s ním vyřídit administrativu, systém totiž není propojen s vydavatelem MS karet. V poznámce u rezervace vidíte přes jaké číslo MS karty byla rezervace vytvořena.

V nastavení můžete omezit počet budoucích rezervací přes tuto metodu.

Závěr

Jednotlivé metody lze kombinovat, proto před aktivací každé metody zvažte všechny důsledky tak, abyste se vyhnuli pozdějším nepříjemnostem při jednaní s klienty. Doporučujeme všechny metody uvést i na vašich webových, FB stránkách nebo v provozním řádu a následně dobře komunikovat s klienty.

V administraci u každé rezervace vidíte, jak byla objednána.

Poznámka: mobilní aplikace podporuje pouze objednávání přes kredity.PROVOZOVATEL