Administrace klientů

Změna platebního modelu

Platební model můžete změnit v sekci administrace klientů.

Postup:

  1. vyberte si uživatele u kterého chcete změnit skupinu (např. pomocí filtru)
  2. klikněte na nástroj upravit
  3. v zobrazeném formuláři vyberte požadovanou skupinu

Pro lepší orientaci jsme do administrace klientů přidali filtr na platební model. Stačí si klienty filtrovat podle požadovaného modelu.

Při změně skupiny u klienta (KREDIT -> PAUŠÁL s/bez omezení nebo PAUŠÁL s/bez omezení -> KREDIT) dochází k následujícím úpravám klientského účtu:

  • smažou se veškeré kredity klienta
  • smažou se všechny objednané lekce klienta bez vrácení kreditu
  • nastaví se příznak nový klient na NE
Doporučujeme s klientem nejdříve udělat vyúčtování nevyčerpaného kreditu a objednaných lekcí (které se ještě nekonali) a teprve potom přepnout platební model.

Kde najdu

Plovoucí menu - Klienti - Upravit klienta


PROVOZOVATEL