Administrace klientů

Zařazení klientů do skupin

Pokud chcete zařadit konkrétního klienta do skupiny, přejděte do administrace klientů. Vyfiltrujte si konkrétního klienta a v nástrojích klikněte na upravit klienta. Totéž platí i pro odstranění vybraného klienta ze skupiny.


Ve formuláři si zvolte, do jaké chcete klienta zařadit a uložte. Jeden klient může být zařazen do více skupin.Kde najdu

Plovoucí menu - Klienti


PROVOZOVATEL